Thông Báo Danh Sách Thi Tốt Nghiệp Tháng 09/2018
SỞ LAO ĐỘNG TB&XH HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP KTCN LÊ QUÝ ĐÔN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH HỌC SINH THI TỐT NGHIỆP CÁC CHUYÊN NGÀNH
Ngày 29 tháng 09 năm 2018
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Khóa  Hệ  Điện thoại Ghi chú
SỬA CHỮA Ô TÔ (9h30 -12h)
1 Bùi Văn Cường 07/05/1999 Thanh Hóa 266 TC 0868779765 Ô tô H3  
2 Nguyễn Hữu Nam 28/12/1999 Thanh Hóa 266 TC 0964413340 Ô tô H3  
3 Lê Huy Hoàng 23/12/1995 Sơn La 267 TC 0974473295 Ô tô H3  
4 Bùi Tuấn  Phương 10/11/1998 Thanh Hóa 274 TC 01627742466 Ô tô H1  
5 Nguyễn Hải Quý 12/02/1998 Lào Cai 274 TC 0965428856 Ô tô H1  
6 Phạm Văn  Sang 05/12/2001 Hưng Yên 274 TC 0982227602 Ô tô H1  
7 Phạm Văn  Cường 11/10/1997 Hà Nam 274 TC 01699615386 Ô tô H1  
8 Nguyễn Khắc Phấn 23/08/1998 Hà Nội 266 TC 0964201998 Ô tô H3 thi lại thực hành
9 Nguyễn Duy  Quang 01/04/1999 Hà Nội 266 TC 0163881419 Ô tô H3 thi lại lý thuyết
10 Nguyễn Văn Cương 01/10/1999 Hà Nội 267 TC 01637810128 Ô tô H3 thi lại thực hành
11 Phạm Văn  Tình 25/03/1999 Hà Nam 267 TC 0961008723 Ô tô H3 thi lại thực hành
12 Trần Văn Chiến 25/03/1999 Thái Bình 267 TC 01627715811 Ô tô H2 thi lại thực hành
SỬA CHỮA XE MÁY  
Ngày 29 tháng 09 năm 2018  
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Khóa  Hệ  Điện thoại Ghi chú  
 
1 Nguyễn Thế  Cường 20/05/1998 Bắc Ninh 273 TC 01697639661 9h30 - 11h30  
2 Sồng A Dế 16/12/1997 Sơn La 273 TC 01685931188  
3 Vàng Na 11/01/1999 Lai Châu 273 TC 0869273945  
4 Nguyễn Văn  Phương 08/02/1997 Nghệ An 275 TC 0974201350  
5 Lý Đình Nam 24/03/1997 Tuyên Quang 275 TC 0185297982  
6 Đinh Văn Hoàng 22/01/1996 Phú Thọ 273 TC 01669927928  
7 Nguyễn Văn  Anh 02/07/1986 Hải Phòng 275 SC 0989579030  
8 Lý Văn 04/07/1988 Gia Lai 273 SC 0966939703  
9 Lê Văn Phong 14/08/1995 Thanh Hóa 274 SC 0986437015  
10 Giàng A Công 10/06/1999 Điện Biên 274 SC 01296596824  
11 Lê Văn Giang 29/10/1990 Nghệ An 274 SC 0975907253  
                   
SỬA CHỮA MÁY MAY  
Ngày 29 tháng 09 năm 2018  
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Khóa  Hệ  Điện thoại Ghi chú  
 
1 Nguyễn Văn  Trường 21/09/1997 Thanh Hóa 274 TC 01235113262 9h30 -11h30  
2 Lê Thạc Thanh 28/06/1998 Nghệ An 274 TC 01632984416  
3 Nguyễn Đình  Thùy 27/10/1992 Hà Nội 274 TC 1683752616  
4 Văn Viết  Trọng 04/03/1996 Hà Nội 274 TC 962065296  
5 Phạm Văn Tiềm 02/07/1985 Nam Định 274 SC 01672569124 8h - 9h30  
6 Nguyễn Quốc Thắng 12/08/1992 Bắc Giang 274 SC 01634622246  
7 Hoàng Văn  Nghĩa 15/05/1997 Hòa Bình 274 SC 0962709392  
8 Chu Văn  Tâm 04/09/1995 Hưng Yên 274 SC 0981968612  
9 Hoàng Lý 16/01/1997 Hà Nam 274 SC 01687291629  
10 Võ Hữu Quyết 11/07/1998 Nghệ An 274 SC 0948684883  
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG  
Ngày 29 tháng 09 năm 2018  
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Khóa  Hệ  Điện thoại Ghi chú  
 
1 Nguyễn Văn Trọng 27/05/1997 Hưng Yên 257 TC 0978877190 9h30 - 11h  
2 Hoàng Việt Cường 19/07/2001 Hà Nội 273 SC 01642022239  
3 Đặng Văn  An 26/10/1998 Lào Cai 274 SC 01628564474  
4 Nguyễn Hải Đăng 03/09/1996 Bạc Liễu 276 SC 0813289898  
5 Đỗ Hoàng Hiếu 03/04/1996 Hà Nội 270 SC 01678634195  
NẤU ĂN  
Ngày 29 tháng 09 năm 2018  
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Khóa  Hệ  Điện thoại Ghi chú  
 
1 Nguyễn Văn Quân 16/11/1995 Thanh Hóa 271 TC 01695934999 9h30 - 12h  
2 Vương Đình Văn 02/06/1999 Hà Nội 271 TC 0965177906  
3 Nguyễn Văn Tiến 22/01/1999 Hà Nội 271 TC 0969220199  
4 Nguyễn Văn Tài 10/07/1999 Hà Nam 267 TC 01686698311  
5 Trần Sỹ  Nguyên 02/07/1999 Thanh Hóa 269 TC 016668887944  
6 Trần Văn Huyên 08/04/1999 Ninh Bình 274 SC 0168774676 8h - 9h30  
7 Lê Đình Lực 28/12/1996 Hà Nội 274 SC 01666040734  
8 Lường Văn Long 08/03/1995 Sơn La 275 SC 0979520691  
9 Đinh Tiên Hoàng 19/09/1999 Ninh Bình 274 SC 01628912596  
10 Trần Trung Hiếu 17/03/1982 Hà Nội 269 SC 0985554966  
11 Nguyễn Văn Mạnh 03/06/1993 Thanh Hóa 269 SC 01649180860  
12 Nguyễn Văn Phúc 08/08/1995 Hưng Yên 271 SC 0971513902