Danh Sách Thi Chính Trị Tháng 09/2018
SỞ LAO ĐỘNG TB&XH HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP KTCN LÊ QUÝ ĐÔN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  DANH SÁCH HỌC SINH THI CHÍNH TRỊ 
  Ngày 29 tháng 09 năm 2018 PHÒNG 201  
      Thời gian: 7h15'- 9h15'            
                     
Stt Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Khóa Đề thi  Ký tên   Hệ  Điện thoại Ghi chú
1 Bùi Văn Cường 07/05/1999 Thanh Hóa 266     TC 0868779765  
2 Nguyễn Hữu Nam 28/12/1999 Thanh Hóa 266     TC 0964413340  
3 Lê Huy Hoàng 23/12/1995 Sơn La 267     TC 0974473295  
4 Bùi Tuấn  Phương 10/11/1998 Thanh Hóa 274     TC 01627742466  
5 Nguyễn Hải Quý 12/02/1998 Lào Cai 274     TC 0965428856  
6 Phạm Văn  Sang 05/12/2001 Hưng Yên 274     TC 0982227602  
7 Phạm Văn  Cường 11/10/1997 Hà Nam 274     TC 01699615386  
8 Nguyễn Thế  Cường 20/05/1998 Bắc Ninh 273     TC 01697639661  
9 Sồng A Dế 16/12/1997 Sơn La 273     TC 01685931188  
10 Vàng Na 11/01/1999 Lai Châu 273     TC 0869273945  
11 Nguyễn Văn  Phương 08/02/1997 Nghệ An 275     TC 0974201350  
12 Lý Đình Nam 24/03/1997 Tuyên Quang 275     TC 0185297982  
13 Đinh Văn Hoàng 22/01/1996 Phú Thọ 273     TC 01669927928  
14 Nguyễn Văn  Trường 21/09/1997 Thanh Hóa 274     TC 01235113262  
15 Lê Thạc Thanh 28/06/1998 Nghệ An 274     TC 01632984416  
16 Nguyễn Đình  Thùy 27/10/1992 Hà Nội 274     TC 1683752616  
17 Văn Viết  Trọng 04/03/1996 Hà Nội 274     TC 962065296  
18 Nguyễn Văn Trọng 27/05/1997 Hưng Yên 257     TC 0978877190  
19 Nguyễn Văn Quân 16/11/1995 Thanh Hóa 271     TC 01695934999  
20 Vương Đình Văn 02/06/1999 Hà Nội 271     TC 0965177906  
21 Nguyễn Văn Tiến 22/01/1999 Hà Nội 271     TC 0969220199  
22 Nguyễn Văn Tài 10/07/1999 Hà Nam 267     TC 01686698311  
23 Trần Sỹ  Nguyên 02/07/1999 Thanh Hóa 269     TC 016668887944