Thông báo lịch học văn hóa và thi tốt nghiệp tháng 3/2020
Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân thông báo lịch học văn hóa tháng 3/2020.
Các bạn nào chưa đăng ký học thì đăng ký ngay đi nhé.
Nhà trường chốt danh sách lớp văn hóa đến hết ngày 08/03/2020.
Các bạn đăng ký từ 9/3/2020 sẽ học vào tháng 4 nhé.

 Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân, Số 1 - Xa La - Hà Đông  bắt đầu nhận đăng ký học văn hóa hàng tháng Online. Các bạn vui lòng điền thông tin theo Form sau:


Danh sách lớp ván hóa hàng tháng  được chốt trước ngày học 2 ngày để các bạn có thể xem lại thông tin của mình. Tất cả các bạn đăng ký sau giờ chốt sẽ vào lớp học văn hóa tháng kế tiếp
Các môn văn hóa cần học gồm:
Chính trị
Pháp luật
An ninh quốc phòng
An toàn lao động
Giáo dục thể chất
Tiếng Anh
Tin học