THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 17/04/2017 ĐẾN 21/04/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 17/04/2017 ĐẾN 21/04/2017

Các bạn học viên chú ý : Đã có các lớp chuyên ngành mới, cụ thể như sau: 

- Lớp Chuyên ngành Điện ô tô mới học tối 2,3,4 tại Xa La 

- Lớp Chuyên ngành Điện ô tô mới học tối 3,4,5,6 tại Nguyễn Tuân

- Lớp Chuyên ngành điều hòa ô tô mới học sáng 2,3,4,5,6 tại Nguyễn Tuân

Các bạn học viên lớp điện dân dụng, điện công nghiệp và các ngành có điện dân dụng, điện công nghiệp chú ý lịch học, bạn nào tuần trước chưa kịp đi học các lớp chuyên ngành này, yêu cầu tuần này phải bắt đầu học theo lớp và thời gian đã thông báo.

Nếu lịch học chuyên ngành trùng với lớp điện tử cơ bản, các học viên đến gặp giáo viên dạy điện tử cơ bản xin bảo lưu, chờ lớp điện tử cơ bản sau, để tập trung học chuyên ngành nhé.

Chúc các bạn có 1 tuần học tập hiệu quả!