THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 10/04/2017 ĐẾN 14/04/2017
THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 10/04/2017 ĐẾN 14/04/2017
 
CHÚ Ý: ĐÃ CÓ LỚP ĐIỆN DÂN DỤNGĐIỆN CÔNG NGHIỆP MỚI, CÁC BẠN THEO DÕI LỊCH CHI TIẾT ĐỂ ĐI HỌC NHÉ!
 
CÁC HỌC VIÊN KHÓA 262ABC CHÚ Ý LỊCH THI ĐTCB NGÀY 15/04/2017 TẠI P.310 THỜI GIAN 7H30' NHÉ!