THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 03/04/2017 ĐẾN 07/04/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 03/04/2017 ĐẾN 07/04/2017

Đã có lớp Điện tử chuyên ngành mới, các bạn chú ý đi học nhé.

Chúc các bạn có một tuần học tập hiệu quả!