THIẾT KẾ MỘT SỐ KIỂU CỔ ÁO
THIẾT KẾ MỘT SỐ KIỂU CỔ ÁO
CƠ SỞ THIẾT KẾ
* Dựa theo áo sơ mi nữ cơ bản để phát triển kiểu cổ mới
 • A1A2( Rộng ngang cổ) = 1/6Vc + 0,5
 • A2A5(Hạ cổ) = 1/6Vc + 1,5
 • A2V = 2,2 – 2,5
 • A1A1’= 15 – 17
 • Nối đường bẻ ve VA1, cắt đường gập nẹp tại V1, cắt đường ngang cổ tại V2.
 • V2V3( xuôi ve) = 3 (TB)
 • V3V4= 6 (TB) vuông góc với đường bẻ ve
 • Nối V4V2kéo dài V2V5= 2,5
 • Nối A2V5
 • Kéo dài VV1lấy VV6= ½ Vcts + 0,3
 • V6V7= 1,5
 • V7V8= 2,5
 • V7V9= 4
 • A2V8= Vcts + 0,3.
 • Vẽ cạnh chân cổ từ V8– A2– V5cong trơn đều như hình vẽ
 • V4V10= V10V11= 4
 • Nối V9V11. Vẽ cạnh sống cổ từ V9– V11– V10cong trơn đều như hình vẽ
 • Ve nẹp: A2A2’= 5
 • V1V1’= 2
 • V1’V2’= bản to nẹp