MẠCH TẠO DAO ĐỘNG SIN GHÉP BIẾN ÁP

MẠCH TẠO DAO ĐỘNG SIN GHÉP BIẾN ÁP
 
Mạch tạo dao động sin ghép biến áp có mạch hồi tiếp ghép qua biến áp có điện trở ở hình 

 

Trong mạch R1, R2 là bộ phân áp cấp điện áp một chiều cho cực gốc. R3, C3 là mạch ổn định nhiệt. L1, C1 là khung dao động, L2 là cuộn ghép lấy điện áp uhtC2 tụ thoát, C4 là tụ lấy tín hiệu ra. Do tranzito mắc E chung nên tại tần số dao động có tải là điện trở thuần, ura ngược pha uvào. Vì vậy để đảm bảo điều kiện cân bằng pha cần đấu cuộn L2 phù hợp. Tần số dao động của mạch do mạch cộng hưởng ở cực C quyết định.