LỊCH HỌC VĂN HÓA VÀ THI TỐT NGHIỆP T12/2019

LỊCH HỌC VĂN HÓA & THI TN THÁNG 12/2019

Đăng ký tại trang web: trungtamdaynghethanhxuan.vn
Từ ngày 29/11/2019đến hết 17h00’ ngày 04/12/2019
Học tại P.102STT

Môn Ngày Thứ Giáo viên
 •  
Tiếng Anh 23/12/2019 (17h00-19h00) Thứ 2 C. Linh
 •  
Tiếng Anh 24/12/2019( 17h00- 19h00) Thứ 3 C. Linh
 •  
Thể dục 09/12/2019 (17h30-19h30) Thứ 2 C.Hiên
 •  
Thể dục 16/12/2019 (17h30-19h30) Thứ 2 C.Hiên
 •  
Pháp luật 10/12/2019 (17h00-19h00) Thứ 3 Th. Sơn
 •  
Pháp luật 13/12/2019 (17h00-19h00) Thứ 6 Th. Sơn
 •  
An ninhquốc phòng 18/12/2019 (17h00-19h00) Thứ 4 Th. Quảng
 •  
An ninhquốc phòng 19/12/2019 (17h00-19h00) Thứ5 Th. Quảng
 •  
Chính trị 17/12/2019 (17h00-19h00) Thứ 3    Th. Sơn
 •  
Chính trị 20/12/2019 (17h00-19h00) Thứ 6 Th. Sơn
 •  
Tin 12/12/2019 (17h00-19h00) Thứ 5 C.Thuận
 •  
Tin 14/12/2019 (17h00-19h00) Thứ 7 C.Thuận
 •  
An toàn lao động 26/12/2019 ( 17h00-19h00) Thứ 5 Th.Thắng
 •  
Ôn chính trị cho học viên thi tốt nghiệp tháng 12/2019 27/12/2019 (17h00-19h00) Thứ 3 Th. Sơn
 
Lịch học có thể thay đổi học viên lên xem lại ở bảng tin phòng đào tạo sau mỗi buổi học.
- Thi Tốt nghiệp vào Thứ 7ngày 28/12/2019.
Hạn đăng ký thi tốt nghiệp đến hết ngày 21/12/2019.
 
 
 
Cách đăng ký học văn hóa:
Vào trang web:trungtamdaynghethanhxuan.vn -> Menu -> Phòng đào tạo -> Đăng ký học văn hóa tháng… ->Học viên điền đầy đủ thông tin -> Tích 7 môn văn hóa ->Gửi
Ví dụ: Tháng 11/2018 đăng kí
Tháng 12/2018 học viênđể ý lịch để học
( Nhà trường không tổ chức thi tốt nghiệp tháng 1 và 2/2020)