Lịch học văn hóa tháng 11/2016
Các bạn Trung cấp lưu ý đây là lớp học văn hóa cuối cùng của năm 2016 nên các bạn lưu ý để đăng ký đi học. Tháng 03/2017 nhà trường sẽ mở lớp học văn hóa tiếp theo!