Lịch học tuần từ ngày 03/01/2017 đến hết ngày 06/01/2017
 Lịch học tuần từ ngày 03/01/2017 đến hết ngày 06/01/2017. Các bạn chú ý đi học đầy đủ và đúng giờ nhé.