Lịch học từ ngày 29/05/2023 đến hết ngày 04/06/2023
THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 29/05/2023 đến hết ngày 04/06/2023

Lớp mới: Lớp Máy Ô tô 5 - Thầy Chu - Phòng 102                
Môn Pháp Luật online 7 học tối thứ 3, 5 từ 18h-21h - Thầy Hùng   Meeting ID: 5964575622 Passcode: @098747668
Mọi thắc mắc về lịch học các bạn liên hệ PĐT theo số 02422400400.