Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá các môn thi thực hành
Trong quá trình giảng dạy và phát triển của mình, trung tâm dạy nghề Thanh Xuân đã xác định đảm bảo chất lượng đầu ra cho học viên là yếu tố sống còn. Những học viên tốt nghiệp ra trường với tấm bằng phải là những người thực sự có trình độ, có tay nghề tương ứng. Học viên ra trường phải có đủ năng lực để phục vụ cho xã hội, cho thị trường và được thị trường tiếp nhận.

Để đạt được mục tiêu đó, nhà trường đã tiến hành nhiều phương án đổi mới để cải thiện chất lượng đào tạo. Một trong những biện pháp đổi mới đã đem lại hiệu quả rất lớn mà trung tâm đã áp dụng là cải cách phương thức thi cử, đánh giá các môn thi thực hành.

Đổi mới trong tổ chức thi tốt nghiệp đã được tổ chức thí điểm với 2 khoa là khoa sửa chữa ô tô và sửa chữa điện lạnh


1. Những thay đổi mới trong tổ chức thi

- Trước khi tổ chức thi thực hành, nhà trường sẽ thành lập hội đồng thi gồm có ban giám khảo chấm thi và tổ ra đề thi thực hành.
- Tổ ra đề thi có nhiệm vụ soạn thảo đề thi với số lượng đề nhiều hơn số thí sinh dự thi. Thí sinh nhận đề thi bằng việc bốc thăm ngẫu nhiên.
 
Đổi mới phương pháp thi thực hành
Các học viên và giáo viên lớp sửa chữa ô tô

2. Đổi mới cách thức chấm thi

 
Các nội dung thi vẫn xoay quanh các vấn để đã được đào tạo cơ bản. Với ngành sửa chữa ô tô là gồm đánh ban bộ phận cơ, bộ phận điện, bộ phận gầm, bộ phận điều hòa ô tô, có quy định thời gian. Còn ngành sửa chữa điện lạnh gồm đánh ban máy điều hòa, máy tủ lạnh, lo vi sóng, lốc tủ lạnh…

Nội dung thi tuy không mới nhưng cách thức chấm thi đã có những thay đổi rất lớn.
- Thứ nhất: các phần thi đều có quy định thời gian thi, nếu vượt quá thời gian thí sinh sẽ bị trừ điểm.
- Thứ hai: khi giáo viên chấm thi tại máy làm việc (máy phải nổ, phải chạy, phải hoạt động theo yêu cầu). Khi giáo viên trực tiếp chấm thi tại máy sinh viên có thể phải trả lời một vài ý vấn đáp trực tiếp để cho sinh viên được sáng tỏ hơn.
- Thứ ba: Ban giám khảo chấm thi theo hình thức bỏ phiếu kín. Nếu điểm số lệch nhau 1 điểm thì lấy 0,5. Nếu điểm thi lệch nhau 2 điểm trở lên thì bài thi đó sẽ được hội đồng thi chấm lại và cho điểm.

 
Đổi mới phương pháp thi thực hành
Các học viên lớp điện lạng trong giờ thực hành

3. Những kết quả ban đầu

Qua triển khai thi thực hành tốt nghiệp theo phương thức mới thu được những kết quả khả quan: tay nghề của học viên được nâng lên, các em sinh viên ra trường vui vẻ, thị trường tin tưởng và chấp nhận khá cao. 

Nhờ kết quả đào tạo và thi thực hành vừa qua, sắp tới nhà trường sẽ tổ chức thi tốt nghiệp thực hành theo phương án mới cho tất cả 20 ngành nghề trong toàn trường.

Chắc chắn, những đổi mới trên của trung tâm dạy nghề Thanh Xuân sẽ giúp nâng cao chất lượng đào tạo, hoạt động dạy nghềhọc nghề của trung tâm sẽ bước lên một nấc phát triển mới.