THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY TỐT NGHIỆP TAM THỜI CỦA HỌC VIÊN THI TỐT NGHIỆP THÁNG 08/2020