THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2020

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2020
Kính gửi: Giáo viên, cán bộ nhân viên và học sinh Trung tâm dạy nghề tư thục Thanh Xuân