Nội Quy Học Sinh
Nội Quy Học Sinh (ban hành kèm theo quyết định số 01-06/QĐLQĐ 2018 ngày 25/06/2018 của Hiệu trưởng trường Trung cấp Kỹ thuật công nghệ Lê Quý Đôn)