Học cắt may cơ bản: Phương pháp đo quần nữ

1. PHƯƠNG PHÁP ĐO

 
Đo là khâu khởi đầu cần thiết. Đo có đúng cắt mới đúng, chỉ cần đặt sai vị trí đo, chưa nói đến để thước dây chật hoặc lỏng cũng dẫn đến chật rộng mất chính xác. Mặt khác về nhận biết quan sát bề ngoài của người đó xem ở vào dạng nào để khi cắt điều chình thêm bớt cho phù hợp với dáng vóc, ý thích của người may.
 
Khái niệm về phương pháp do quần nữ
Cách đo ( xem hình trên).
 
- Từ 1 xuống 2 dài quần
- Từ 1 xuống 3 dài gối
- Điểm 4 là vòng ống
- 5 vòng đáy
- 6 vòng mông trên (hông)
- 7 vòng mông chỗ nở nhất
- Từ 1 xuống 8 dài vế (đùi)
- 9 vòng vế (đùi)
- Từ 1b xuống 10: số đo hạ cửa quần.
 
BA DÁNG MÔNG
 
- Từ 1 xuống 2, từ mí lưng (đàu cạp) xuống sát mặt đất.
- Từ 1A xuống 2A đo dài phía trước.
- Từ 1B xuống 2B đo dài phía sau.
- Lấy số đo 1 xuống 2 làm chuẩn, nếu phía trước dài hơn là dáng bụng phưỡn.
Phía sau dài hơn là dangsmoong cong, ngắn hơn là mông dẹt, bằng nhau 1 là dáng trung binh.
 
Khái niệm về phương pháp do quần nữ 2
 
II. CHIA QUẦN ÂU NỮ
 
Ni mẫu: Dài quần 100       Dài gối 50       Vòng ống 64     
                 Vòng eo 68           Vòng mông 88
 
Đường khởi vạch thân trước trong biên vải 1,5cm.
Ống quần rộng lên phải chia theo cách này:
AĐ dài quần = (100) + 4cm gấp lại.
AB hạ đáy = 1/4m (88) + 1. BI = 1/10m. AC = dài gối (50)
 
A.CHIA ĐƯỜNG LI CHÍNH
 
ĐE = EDD1 = 1/4 vòng ống - 0,5cm = (64/4 - 0,5cm) kẻ dọc E1E song song AĐ có K, 2E, V.
 
B.CHIA ĐƯỜNG RỘNG ĐÁY
 
2ET = 2ET1 - 1/7m(88) + 1cm. T1T2 rộng moi = 4cm, VV1 = VV2 = 2ET trừ đi 1 đến 2cm. Nối từ TV1 giữa TV1 đánh cong vào 0,5cm nối tới Đ.
Nối từ T1 qua V2 giữa đánh cong 1/2cm vạch tói DD1.
Từ T2 dọc lên 1A song song AB có I2; Vạch cong I2 xuống T1
Từ 1A 2A = 1,5cm vạch cong chút xíu từ 2A qua I2 Tới T1
 
 
C. CHIA LƯNG
 
2A 1B = 1/4 vòng eo + 2cm ly xếp đặt giữa 1E vạch dài 10cm
Lưu ý: Giữa E lấy cao hơn DD1 = 1cm. Vạch lại theo đường này.
Đường cắt: Đường hông 1B xuống Đ, đường giàng T1 xuống DD1 chừa đều 1,5cm.
 
D. CHIA THÂN SAU QUẦN
 
Khi cắt xong thân trước xoay ngược miếng vải đặt ngay ngắn cho hợp với đường cắt.
Sáp xếp cho 2 đường hông quần của thân sau từ V1 xuống Đ. Vạch ngang các điểm ABCDK2EV. Vẽ đường phấn hạ đáy thân sau T hạ xuống B1 thấp hơn 1cm, Vẽ song song với đường trên. Kẻ ra phái ngoài khởi điểm tính từ K thân trước vào K1 = 1/6m; Nối V1K1 kéo lên phía trên đầu lưng. K1K2 - 1/4 + (1). Nối K2P nằm tại đường B1; PP1 = 1/40 mông.
 
(88) = 2.20cm P1Q rộng moi giàng = 1/10m (88) V2V3 = Đ2Đ1 = 2cm. Nối V3D2 vạch cong Q cuống V3 giữa vẽ cong 2 cm.
 
Q1 giữa P1Q. Nối K2Q1 (cạnh huyền). Vạch cong K2 qua 1/3 đường trung tuyến góc P1 tới Q1.
 
E. CHIA LƯNG
 
Nối từ P1 qua K2 tới lưng là a1: a1a2 = 2cm; a2a3 = 1cm.
Vẽ a3 cong xuống K2. Từ a3 kéo dài phía trong .a3C1 = 1/4 vòng eo + 2cm chếp ly. Nối C1 với K1.
Đường cắt: đường hông và đường giàng đáy từ 1,5cm đường may. 
Đường đáy a3 trừ 3cm và đến Q nhỏ dần đều 1cm.
 
G.LƯỢNG VẢI QUẦN ÂU NỮ (DÀI QUẦN 100)
 
1. Khổ vải 1,20: dài quần + 10cm = - 1,2 x 1,10 = 1,32m2
2.  Khổ vải 0,90m: 2(dài quần + 10cm) = 2,2 x 0,90 = 1,98m2
 
III. QUY TRÌNH MAY QUẦN ÂU NỮ
 
Trước hết sang phân ở banh (chiết). May chiết thân sau, May áp 2 đường dọc quần. Lưu ý máy từ trên xuống dưới, may moi khóa bên cúc, may một đoạn cửa quần dưới, may khóa moi bên khuy (khuyết) may đấu hai vế, đo lại cho đủ 1/2 vòng lưng.
May lưng quần, may đường giàng thân trước với giàng thân sau thành hai ống quần.
Từ T2 dọc lên 1A song song AB có I2 tới T1.