Thủ tục
Thủ tục nhập học

Thủ tục nhập học

Hồ sơ cần chuẩn bị khi đăng kí học nghề tại Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Hồ sơ nhập học dành cho Bộ đội xuất ngũ

Hồ sơ nhập học dành cho Bộ đội xuất ngũ

Ưu đãi dành cho bộ đội xuất ngũ