DANH SÁCH LỚP HỌC
DANH SÁCH HỌC SINH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 11/2018 NGÀNH SC Ô TÔ

DANH SÁCH HỌC SINH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 11/2018 NGÀNH SC Ô TÔ

Thời gian thi :8h00 ngày 24/11/2018 . Địa điểm thi tại: 93 Nguyễn Tuân. Yêu cầu tất cả học sinh có mặt trước 20p để ổn định phòng thi.

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP NẤU ĂN CAO CẤP

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP NẤU ĂN CAO CẤP

Thông báo : Các bạn có tên trong danh sách bên dưới đi học môn Điện Cơ Bản dành cho chuyên ngành Đầu Bếp và nghỉ học 2 trên 5 buổi thì không được thi hết môn