DANH SÁCH LỚP HỌC
DANH SÁCH LỚP PHA CHẾ K 270-274

DANH SÁCH LỚP PHA CHẾ K 270-274

Xem chi tiết kết quả ĐIỂM DANH, KẾT QUẢ HỌC TẬP của từng học viên

DANH SÁCH LỚP HỌC VĂN HÓA THÁNG 5.2018

DANH SÁCH LỚP HỌC VĂN HÓA THÁNG 5.2018

DANH SÁCH LỚP HỌC VĂN HÓA THÁNG 5.2018

DANH SÁCH LỚP GẦM Ô TÔ (chuyên tối) K264-275

DANH SÁCH LỚP GẦM Ô TÔ (chuyên tối) K264-275

DANH SÁCH LỚP GẦM Ô TÔ (chuyên tối) K264-275 KG ngày 07/05/2018

DANH SÁCH LỚP ĐIỆN LẠNH K275-276

DANH SÁCH LỚP ĐIỆN LẠNH K275-276

DANH SÁCH LỚP ĐIỆN LẠNH K275-276 Các bạn không có tên trong danh sách yêu cầu liên hệ ngay với PTS để bổ sung tên. Nếu không có tên trong danh sách các bạn không được vào lớp nhé. Nếu các bạn có tên trong danh sách nhưng đến buổi học thứ 2 vẫn ko đến nhận lớp sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lớp, phải đăng ký chờ lớp tiếp theo nhé!

DANH SÁCH LỚP BẾP ÂU KHÓA 270 - 274

DANH SÁCH LỚP BẾP ÂU KHÓA 270 - 274

DANH SÁCH LỚP BẾP ÂU KHÓA 270 - 274

DANH SÁCH LỚP BẾP BÁNH K1

DANH SÁCH LỚP BẾP BÁNH K1

Xem bảng điểm, kết quả học tập!