Danh sách học sinh chưa nhận hồ sơ gốc đến hết tháng 6/2018
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP KTCN LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 
DANH SÁCH CHƯA NHẬN HỒ SƠ GỐC 2018
                 
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ngành nghề Học bạ
THPT
Bằng tốt
nghiệp
THPT
SĐT Ghi chú
1 Nguyễn Quốc Tuấn 18/05/1995 TT Huế Công nghệ Oto   x 968300762 Nộp giấy xác nhận
2 Nguyễn Thế Thành 29/01/1989 Hà Tây Vận hành s/c thiết
bị lạnh
x x 972554745  
3 Nguyễn Trí Hà 07/08/1997 Hà Tây Vận hành s/c thiết
bị lạnh
x x 967517128  
4 Nguyễn Phương Nam 13/07/1999 Hà Tây Vận hành s/c thiết
bị lạnh
x   972455321 Nộp giấy CNTN
tạm thời
5 Phạm Văn Quang 25/08/1999 Nam Định Bảo trì hệ thống thiết bị
cơ khí máy nổ
x x 987925990  
6 Nguyễn Ngọc Minh 28/08/1995 Hưng Yên Vận hành s/c thiết
bị lạnh
x x 1666792696  
7 Nguyễn Tiến Ngọc 08/04/1999 Yên Bái Vận hành s/c thiết
bị lạnh
x   981966499 Nộp giấy CNTN
tạm thời
8 Lê Minh Hoàng Anh 05/05/1997 Vĩnh Phúc Vận hành s/c thiết
bị lạnh
x x 1698697308  
9 Nguyễn Gia Bảo 17/04/1999 Phú Thọ Bảo trì hệ thống thiết bị
cơ khí máy nổ
x x 986440317  
10 Nguyễn Văn Hải 13/03/1999 Hà Nam Lắp đặt thiết
bị điện
x x 967361734  
11 Phạm Anh Dũng 17/07/1993 Hà Nội Vận hành s/c thiết
bị lạnh
x x 989177093  
12 Nguyễn Văn Hòa 24/11/1999 Hà Tây Vận hành s/c thiết
bị lạnh
x x 971687675  
13 Nguyễn Ngọc Đức 30/04/1999 Hà Tây S/c thiết bị may x x 1636981108  
14 Đỗ Văn Thắng 14/09/1999 Hà Nội Vận hành s/c thiết
bị lạnh
x x 1697649606  
15 Nguyễn Thị May 01/04/1999 Thái Bình Kỹ thuật chế biến
món ăn
x x 0941 877 328  
16 Trần Văn Toàn 01/05/1999 Hà Tây Vận hành s/c thiết
bị lạnh
x x 1626519423  
17 Nguyễn Văn Quang 08/07/1999 Hà Tây Vận hành s/c thiết
bị lạnh
x x 169139982  
18 Nguyễn Văn Cương 10/04/1999 Sơn La Vận hành s/c thiết
bị lạnh
x x 989748177  
19 Đoàn Văn Tiến 10/12/1999 Bắc Gianng Bảo trì hệ thống thiết bị
cơ khí máy nổ
x x 982618481  
20 Phạm Quang Thịnh 07/01/1999 Thái Nguyên Bảo trì hệ thống thiết bị
cơ khí máy nổ
x x 963011462  
21 Nguyễn Quốc Toàn 22/10/1999 Hà Tây S/c thiết bị may x x 1684715785  
22 Đỗ Thọ Vũ 24/11/1995 Hà Tây Vận hành s/c thiết
bị lạnh
x x 986004295  
23 Trần Văn Sơn 23/03/1999 Hà Nam S/c thiết bị may x x 1698017650  
24 Nguyễn Bá Thịnh 10/01/1998 Hà Nội Bảo trì hệ thống thiết bị
cơ khí máy nổ
x x 981600830  
25 Trịnh Minh Thế 22/12/1994 Lào Cai Vận hành s/c thiết
bị lạnh
x x 1659235787  
26 Ngạc Xuân Hành 09/11/1999 Cao Bằng Vận hành s/c thiết
bị lạnh
x x 1663753983  
27 Lý Quốc Tuyển 03/01/1999 Cao Bằng Vận hành s/c thiết
bị lạnh
x x 1293848792  
28 Nguyễn Thanh Phong 30/06/1999 Hà Nội Vận hành s/c thiết
bị lạnh
x x 1653634418  
29 Nguyễn Công Trưởng 21/09/1996 Hưng Yên Lắp đặt thiết
bị điện
x x 974490895  
30 Lương Văn Đức 05/12/1997 Hà Tây S/c thiết bị may x x 971445824  
31 Lò Văn Toàn 24/07/1998 Lai Châu Công nghệ Oto x x 1672150802  
32 Đặng Tuấn Anh 15/09/1997 Hà Tây Lắp đặt thiết
bị điện
x x 1649202056  
33 Phạm bá Khải 06/04/1998 Thanh Hóa Vận hành s/c thiết
bị lạnh
x x 977598402  
34 Nguyễn Quang Hưng 15/11/1977 Thanh Hóa Lắp đặt thiết
bị điện
x x 949013363  
35 Nguyễn Công Trưởng 21/09/1996 Hưng Yên Lắp đặt thiết
bị điện
x x 974490895  
                 
              Ngày 30/06/2018
              Phòng đào tạo