Chất lượng đào tạo - Dạy nghề Thanh Xuân
Chất lượng đào tạo 
Chất lượng đào tạo là một khái niệm khó đo lường, khó định nghĩa. Do đó, khi bản chất chất lượng đào tạo có rất nhiều các quan điểm khác nhau.Cụ thể:
- Chất lượng được đánh giá bằng “đầu vào” (quan điểm nguồn lực)
Quan điểm này cho rằng chất lượng của một Cơ sở đào tạo phụ thuộc vào chất lượng hay số lượng đầu vào của nó, có nghĩa là: Nguồn lực = chất lượng.
- Chất lượng được đánh giá bằng “đầu ra”
Khác với quan điểm trên, quan điểm này cho rằng đầu ra của giáo dục đại học, cao đẳng hay của các Trung tâm Dạy nghề tức là năng lực của sinh viên tốt nghiệp hay khả năng cung cấp các hoạt động đào tạo của trường quan trọng hơn yếu tố đầu vào.
- Chất lượng được đánh giá bằng “giá trị gia tăng”
Theo quan điểm này, chất lượng của một Cơ sở đào tạo sẽ được đánh giá bằng phần giá trị tăng thêm mà Cơ sở đào tạo cung cấp cho sinh viên đó chính là sự khác biệt trong sự phát triển về trí tuệ và cá nhân của sinh viên. Do đó, theo quan điểm này chất lượng sẽ được xác định bằng giá trị của đầu ra trừ đi giá trị đầu vào.
- Chất lượng được đánh giá bằng “văn hoá tổ chức riêng”
Văn hóa tổ chức là quan niệm giá trị cơ bản của tổ chức được toàn thể các thành viên trong tổ chức tự giác chấp nhận. Nó quy định cung cách tư duy, cung cách hành động của mọi thành viên trong tổ chức, đến mức trở thành những thói quen, nếp nghĩ của mọi người. Văn hoá tổ chức đòi hỏi mọi thành viên, trước hết là người lãnh đạo tổ chức phải hành động bắt nguồn từ con người, vì con người, vì lợi ích của tổ chức và của xã hội.
- Chất lượng được đánh giá bằng “giá trị học thuật”
Quan điểm này chủ yếu dựa vào sự đánh giá của các chuyên gia về năng lực học thuật của đội ngũ cán bộ giảng dạy của từng Cơ sở đào tạo. Điều này có nghĩa là Cơ sở đào tạo nào có đội ngũ giáo sư, tiến sĩ đông, có uy tín khoa học cao thì được xem là có chất lượng cao.
- Chất lượng được đánh giá bằng “kiểm toán”
Quan điểm này xem trọng quá trình bên trong Cơ sở đào tạo và nguồn thông tin cung cấp cho việc ra quyết định. Kiểm toán chất lượng quan tâm đến việc các Cơ sở đào tạo có thu thập đủ thông tin phù hợp và những người ra quyết định có đủ thông tin cần thiết hay không, quá trình thực hiện các quyết định về chất lượng có hợp lý và hiệu quả không. Quan điểm này cho rằng nếu một cá nhân có đủ thông tin cần thiết thì có thể kí được các quyết định chính xác, và chất lượng Cơ sở đào tạo được đánh giá qua quá trình thực hiện, còn  “đầu vào” và “đầu ra” chỉ là phụ.