Các quan điểm đánh giá chất lượng đào tạo

Các quan điểm đánh giá chất lượng đào tạo


Có nhiều quan điểm khác nhau trong việc sử dụng các tiêu chí để đánh giá chất lượng đào tạo của các trung tâm dạy nghề.
* Quan niệm và cách làm thứ nhất:
Một chương trình đào tạo được thực hiện ở một đơn vị đào tạo (khoa, bộ môn) trực thuộc một trường đại học. Do đó, khi xem xét chất lượng của một chương trình đào tạo, có thể căn cứ vào những yếu tố đảm bảo chất lượng ở trường đại học đó, những yếu tố đã được đưa vào các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng nhà trường. Bộ tiêu chuẩn kiểm định các trường cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2007 có 10 tiêu chuẩn với 53 tiêu chí
* Quan niệm và cách làm thứ 2:
Nếu quan niệm đánh giá một trường đại học là đánh giá một sự vật còn đánh giá một chương trình đào tạo là đánh giá một hoạt động, thì cần nghĩ tới việc xây dựng các tiêu chuẩn riêng cho việc kiểm định chương trình. Khi thực hiện kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nên tập trung vào hoạt động dạy và học, tức là cần tập trung xem xét: a) chất lượng đầu vào, b) Chất lượng quá trình, c) Chất lượng đầu ra.
Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam á (AUNQA) khuyến cáo các trường đại học lưu ý tới mô hình chất lượng dạy/học khi thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo. Theo PGS.TS Ngô Doãn Đãi (đại học Quốc gia Hà Nội), trong các yếu tố của mô hình chất lượng dạy/học này nên đặc biệt chú ý đến 4 yếu tố: 1) Kết quả học tập mong muốn, 2) Kết quả đạt được, 3) Sự thoả mãn của các cá nhân/tổ chức liên quan, 4) Đảm bảo chất lượng và chuẩn đối sanh quốc gia/quốc tế.
Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân cũng đang hướng tới hoàn thiện 4 yếu tố của mô hình chất lượng dạy/học này..


               


Trung Tâm Dạy Nghề Thanh Xuân - Nâng cánh ước mơ

       Số 1 Xa La Hà Đông, HN - 098 747 6688