THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA VÀ LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 07.2018

LỊCH HỌC VĂN HÓA & THI TN THÁNG 07/2018

Đăng ký TẠI ĐÂY
Từ ngày 01/07/2018 đến hết 15h00’ ngày 09/07/2018
Học ở phòng 310



STT

Môn Ngày Thứ Giáo viên
1

Thể dục
 
09/07/2018 (17h00-19h00) Thứ 2 C. Hiên
2

Thể dục
 
10/07/2018 (17h00-19h00) Thứ 3 C. Hiên
3

Giáo dục quốc phòng

11/07/2018 (17h00-19h00) Thứ 4 Th. Sơn
4

Giáo dục quốc phòng

12/07/2018(17h00-19h00) Thứ 5 Th. Sơn
5

Tiếng Anh
 
13/07/2018(17h00-19h00) Thứ 6 C. Anh
6

Tiếng Anh
 
14/07/2018 (17h00-19h00) Thứ 7 C. Anh
7

Tin
 
16/07/2018 (17h00-19h00) Thứ 2 T. Tuấn
8

Chính Trị
 
17/07/2018 (17h00-19h00) Thứ 3 Th. Sơn
9

Chính Trị
 
18/07/2018 (17h00-19h00) Thứ 4 Th. Sơn
10

Pháp Luật

19/07/2018 (17h00-19h00) Thứ 5 Th. Sơn
11

Tin
 
20/07/2018 (17h00-19h00) Thứ 6 T.Tuấn
12

Pháp Luật
 
21/07/2018 (17h00-19h00) Thứ 7 Th. Sơn
13

An toàn lao động
 
24/07/2018 (17h00-19h00) Thứ 3 Th. Sơn
14

An toàn lao động
 
25/07/2018 (17h00-19h00) Thứ 4 Th. Sơn
15

Ôn chính trị thi tốt nghiệp tháng 7/2018
 
26/07/2018 (17h00-19h00) Thứ 5 Th. Sơn


Lịch học có thể thay đổi học viên lên xem lại ở bảng tin phòng đào tạo sau mỗi buổi học
- Thi Tốt nghiệp vào Thứ 7ngày 28/07/2018.
Hạn đăng ký thi hết ngày 21/07/2018
Hệ TC đến thi từ 7h15 để thi Chính trị.