THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 02/01/2018 ĐẾN 06/01/2018
THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ 02/01/2018 ĐẾN 06/01/2018
Lớp mới: Điện tử học sáng 3,4,5,6 tại Phòng 509
Các bạn chú ý xem thời gian để đi học đúng giờ nhé!