THÔNG BÁO ✅ Hoàn thiện hồ sơ học sinh, sinh viên đối với những học sinh, sinh viên thi tốt nghiệp ngày 27/06/2020