NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP ĐÓNG VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN NAY

Nghề Điện Công Nghiệp giữ vai trò ổn định và phát triển hệ thống truyền tải điện phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, dân sinh.

Đặc trung ngành nghề: