Kỹ thuật nguội là gì? Dạy Nghề Thanh Xuân
Kỹ thuật nguội là gì? 
      Nguội là công việc thường thấy trong các quy trình công nghệ của các công đoạn 
sản xuất trong lĩnh vực chế tạo máy và gia công các sản phẩm cơ khí. Với dụng cụ cầm 
tay và tay nghề, người thợ có thể dùng các phương pháp gia công nguội để thực hiện từ 
những công việc đơn giản đến những công việc phức tạp đòi hỏi độ chính xác cao mà các 
máy móc thiết bị không thực hiện được như: sửa khuôn nguội, dụng cụ; sữa chữa, lắp 
rắp… 
     Để thực hành tốt công việc nguội, đòi hỏi người thợ phải chăm chỉ, cẩn thận, biết 
phân tích xét đoán và sáng tạo để có thể vận dụng được các kiến thức trong các tình 
huống công việc cụ thể. 
    Trong công việc Nguội, ngoài một số việc được cơ khí hóa (dùng máy để gia 
công), còn lại hầu hết được sử dụng bằng tay. Chất lượng gia công phụ thuộc vào tay 
nghề người thợ. 

Dụng cụ cơ khí trong gia công nguội
Phân loại nghề nguội: 
Nghề nguội có thể được phân chia thành 4 loại sau: 
- Nguội chế tạo: là gia công nguội nhằm tạo ra những chi tiết máy mới. 
- Nguội sữa chữa: là công việc sữa chữa làm lại hoặc làm bổ sung những chi tiết 
máy bị hỏng, điều chỉnh lại máy móc để làm việc ở trạng thái bình thường. 
- Nguội sữa chữa dụng cụ: chuyên sữa chữa, thay thế, phục hồi các dụng cụ như: 
dụng cụ cắt gọt, dụng cụ đo, … 
- Nguội lắp ráp: là công việc nguội nhằm tập hợp những chi tiết máy thành máy 
móc và thiết bị hoàn chỉnh. 

 • Các công việc cơ bản của nghề nguội có thể được chia thành 3 loại: 
       Các công việc chuẩn bị: bao gồm lấy dấu, uốn nắn kim loại. 
       Các công việc gia công: bao gồm đục, giũa, cưa, khoan, khoét, doa, cắt ren, 
  cạo rà, đánh bóng. 
  Tùy thuộc vào lượng dư trên phôi nhiều hay ít mà chọn các phương pháp gia công 
  thích hợp. Nếu lượng kim loại cần cắt bỏ nhiều thì đục, ít thì giũa; vật cần có lỗ phải khoan, khoét, doa; cần có độ bóng phải cạo rà. 
  - Các công việc lắp ráp: bao gồm các công việc lắp ghép các chi tiết máy hay bộ 
  phận máy để được một sản phẩm hoàn chỉnh.