Giá trị bằng Trung Cấp Nghề ?
 
Hiện nay, các trường dạy nghề nói chung và Trung cấp nghề nói riêng ngày càng khẳng định được vị trí của mình trong nền giáo dục cũng như vai trò đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực lao động cho các ngành nghề xã hội. Học Trung cấp nghề mang lại giá trị lợi ích rất lớn, bởi không chỉ dành cho thị trường lao động trong nước và nước ngoài mà còn cả chính ở người học về cả yếu tố tài chính cũng như kiến thức.
 
Với thời gian học không quá lâu các bạn đã có thể cầm trong tay tấmbằng Trung cấp nghề còn có giá trị hiện hành trên phạm vi cả nước hay đi lao động nước ngoài và mang lại những cơ hội nghề nghiệp không hề kém cạnh so với các bậc học khác.

Xác minh xác thực bằng Trung cấp của Đại Sứ  quán Hàn Quốc tại Việt Nam