DANH SÁCH LỚP MAY THỜI TRANG K269-276
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ THANH XUÂN
         
SỐ 1 - XA LA - HÀ ĐÔNG
         
           
DANH SÁCH MAY THỜI TRANG
GV: Đỗ Phương Hà
         
           
1. Lớp Sơ cấp
  S3456, C5      
           
STT HỌ TÊN KHÓA NGÀY SINH QUÊ QUÁN GHI CHÚ
1 Nguyễn Thị Hằng 275 18/09/1996 Hà Nội  
2 Phạm Thị Thu Dung 275 20/03/1992 Hải Phòng  
3 Phan Đăng Công 275 08/02/1991 Bắc Ninh  
4 Trần Tuấn An 274 17/06/1994 Nam Định  
5 Sùng Thị Gầu 274 18/06/1999 Lai Châu  
6 Đặng Thị Huyền 274 15/07/1999 Thái Bình  
7        
5 bạn sơ cấp
8        
9        
10        
11        
           
           
2. Lớp Trung cấp
  C345      
           
STT HỌ TÊN KHÓA NGÀY SINH QUÊ QUÁN GHI CHÚ
1 Đoàn Thị Xuân 271 10/05/1998 Thanh Hóa  
2 Lê Thị Hạnh 271 14/04/1999 Hà Nội  
3 Bùi Thị Lan 270 19/12/1998 Thái Bình  
4 Lâm Như Ngọc 270 07/01/1998 Cao Bằng  
5 Cung Thị Hằng 269 21/04/1984 Hà Nội  
6 Nguyễn Thị The 265 08/04/1995 Thái Bình  
7 Lê Duy Tú 273 23/08/1997 Hải Dương  
8 Nguyễn Thị Tính 274 15/09/1993 Thanh Hóa  
9 Nguyễn Thị Nhật Lệ 274 31/12/1999 Nam Định  
           
           
        Hà Nội, ngày 21/05/2018
        Phòng đào tạo