DANH SÁCH LỚP GẦM Ô TÔ (chuyên tối) K264-275
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ THANH XUÂN
       
Số 1 - Xa La - Hà Đông
       
HOTLINE: 02422 400 400
       
DANH SÁCH LỚP GẦM Ô TÔ (chuyên tối) K264-275
 
         
STT
HỌ TÊN
KHÓA
QUÊ QUÁN
NGÀY SINH
1 Đào Mạnh Nam 267B HƯNG YÊN 09/09/1999
2 Bùi Duy Văn 267B hƯNG YÊN 23/08/1999
3 Chu Thành Đạt 267B Hà Tây 28/08/1999
4 nguyễn văn hiệp 275c bắc ninh 12/3/1999
5 Dương Văn Hiếu 274B sơn la 11/11/1994
6 Nguyễn Duy Bình 274B nghệ an 06/01/1999
7 Lò Văn Lâm 267B sơn la 02/07/1999
8 Ngô Văn Thắng 276A Vĩnh Phúc 19/09/1988
9 Nguyễn Văn Túc 276A Tuyên Quang 02/04/1985
10 Biện Quốc Phương 267 Hà Nội 13/01/2001
11 Trần sơn hải 276 Nam Định 26/03/1994
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        
41        
42        
43        
44        
45        
46        
47        
48        
49        
50