DANH SÁCH LỚP BẾP BÁNH K1
Quy định: TẤT CẢ HỌC VIÊN HỆ SƠ CẤP, TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN ĐỀU PHẢI HOÀN THÀNH ĐỦ TÍN CHỈ CÁC MÔN HỌC THEO YÊU CẦU MỚI ĐƯỢC CẤP BẰNG.

Học viên lớp BẾP BÁNH nếu nghỉ quá 20% số tiết sẽ bị đình chỉ học. Phí đăng kí học lại là 1,000,000đ/lần.

Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân  
Số 1 - Xa La - Hà Đông        
Hotline: 098.747.6688 - 0913.69.33.03
         
           
DANH SÁCH LỚP BẾP BÁNH KHÓA 1
NGÀNH ĐẦU BẾP CAO CẤP
           
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH QUÊ QUÁN KHÓA GHI CHÚ
1 Nguyễn Thị Hằng     267 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
2 Nguyễn Thị Mai     267 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
3 Đỗ Bảo Ngọc     266 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
4 Mông Thế Mạnh     267 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
5 Lê Xuân Thắng     267 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
6 Lê Thị Khánh Như     267 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
7 Nguyễn Thị Phương     267 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
8 Lương Thị Hương Dịu     267 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
9 Trần Minh Quang     267 ĐÌNH CHỈ
10 Đinh Thị Nhung     267 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
11 Lê Viết Thơm     267 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
12 Lò Thùy Linh     267 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
13 Hoàng Thị Thu       CHƯA HÒAN THIỆN
14 Đinh Thị Thuận       CHƯA HÒAN THIỆN
15 Phạm Minh Hiếu       ĐỦ ĐIỀU KIỆN
16 Trần Viết Thắng     267 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
17 Phùng Thanh Phương       ĐỦ ĐIỀU KIỆN
18 Bế Hồng Phúc       ĐỦ ĐIỀU KIỆN
19 Tạ Thị Huyền       CHƯA HÒAN THIỆN
20 Lê Tú Nam       ĐỦ ĐIỀU KIỆN
21 Nguyễn Ngọc Lâm       ĐỦ ĐIỀU KIỆN
22 Nguyễn Văn Hiếu       ĐỦ ĐIỀU KIỆN
23 Trần Văn Dương       ĐỦ ĐIỀU KIỆN
24 Nguyễn Văn Mạnh       ĐỦ ĐIỀU KIỆN
25 Phạm Trung Kiên       ĐỦ ĐIỀU KIỆN
26 Đặng Anh Tuấn       ĐỦ ĐIỀU KIỆN
27 Đặng Đình Phòng       ĐỦ ĐIỀU KIỆN
28 Đỗ Văn Bình       ĐÌNH CHỈ
29 Sùng A Vàng       CHƯA HÒAN THIỆN
30 Trần Văn Hữu       ĐỦ ĐIỀU KIỆN
31 Nguyễn Văn Linh       ĐỦ ĐIỀU KIỆN
32 Nguyễn Đình Hòa       ĐỦ ĐIỀU KIỆN
33 Trịnh Xuân Tùng       ĐỦ ĐIỀU KIỆN
34 Đặng Văn Đạt       ĐỦ ĐIỀU KIỆN
35 Nguyễn Thị May     267 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
36 Phạm Thị Ngoan       CHƯA HÒAN THIỆN
37 Dương Đình Lực       CHƯA HÒAN THIỆN
38 Nguyễn Công Chí       CHƯA HÒAN THIỆN
39 Nguyễn Mạnh Đức       ĐỦ ĐIỀU KIỆN
40 Trần Sỹ Nguyên       ĐỦ ĐIỀU KIỆN
41 Trần Trung Hiếu 17/03/1982 Hà Nội 270 ĐỦ ĐIỀU KIỆN
 
1. KẾT QUẢ HỌC TẬP (Xem tại đây)


2. Bổ SUNG THÔNG TIN HỌC VIÊN (Tại đây)