DANH SÁCH LỚP BẾP ÂU KHÓA 270 - 274
Quy định: TẤT CẢ HỌC VIÊN HỆ SƠ CẤP, TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN ĐỀU PHẢI HOÀN THÀNH ĐỦ TÍN CHỈ CÁC MÔN HỌC THEO YÊU CẦU MỚI ĐƯỢC CẤP BẰNG.

Học viên lớp Pha chế nếu nghỉ quá 20% số tiết (6/30 buổi) sẽ bị đình chỉ học. Phí đăng kí học lại là 2,000,000đ/lần.

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ THANH XUÂN        
Số 1 - Xa La - Hà Đông        
             
DANH SÁCH LỚP BẾP ÂU KHÓA 270 - 274
GV: Nguyễn Hoàng Hải        
             
STT Nhóm HỌ TÊN NGÀY SINH QUÊ QUÁN KHÓA Tiêu chuẩn thi
1
Nhóm 1
NGUYỄN MINH ĐỨC        
2 VƯƠNG ĐÌNH VĂN        
3 NGUYỄN VĂN QUÂN        
4 NGUYẾN VĂN TIẾN        
5
Nhóm 2
ĐÀO QUANG TÚ        
6 ĐINH VĨNH BẢO        
7 NGÔ VĂN LUÂN        
8 DƯƠNG THỊ HƯƠNG        
9
Nhóm 3
NGUYỄN KHẮC HÙNG        
10 NGUYỄN ĐẠI PHÁP        
11 TRƯƠNG ĐỨC MINH        
12 ĐINH QUANG VINH        
13
Nhóm 4
NGUYỄN ĐẮC VIỆT        
14 NGUYỄN THANH HƯƠNG        
15 ĐINH THANH HẢI        
16 NGUYỄN VIẾT THẾ        
17
Nhóm 5
NGUYỄN VĂN CHUNG        
18 TRẦN TRỌNG TOÀN        
19 NGUYỄN VĂN ĐỨC ANH        
20 HOÀNG VĂN ĐẠT        
21
Nhóm 6
NGUYỄN ĐÌNH TOÀN        
22 NGUYỄN DUY HẬU        
23 TRẦN XUÂN TOÀN        
24 NGUYỄN VĂN PHÚC        
             
             
            PHÒNG ĐÀO TẠO

CHÚ Ý: MỖI NHÓM CHỊU TRÁCH NHIỆM MUA NGUYÊN LIỆU THỰC HÀNH CHO LỚP THEO BẢNG PHÂN CÔNG DƯỚI ĐÂY. 
TRƯỚC BUỔI HỌC 1 NGÀY, ĐẠI DIỆN NHÓM XUỐNG PHÒNG TUYỂN SINH XA LA ĐỂ ỨNG TIỀN MUA NGUYÊN LIỆU.
NẾU TRONG BUỔI ĐƯỢC PHÂN CÔNG, NHÓM NÀO KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG. 

NHÓM 1: BUỔI 6 + 7, BUỔI 18 + 19, BUỔI 30 +31
NHÓM 2: BUỔI 8 + 9, BUỔI 20 + 21
NHÓM 3: BUỔI 10 + 11, BUỔI 22 + 23, BUỔI 32
NHÓM 4: BUỔI 12  + 13, BUỔI 24 + 25
NHÓM 5: BUỔI 14 + 15, BUỔI 26 + 27
NHÓM 6: BUỔI 16 + 17, BUỔI 28 + 29


ĐIỂM DANH CHI TIẾT (Xem tại đây)

CHỈNH SỬA THÔNG TIN (Xem tại đây)