DANH SÁCH HV ĐÃ ĐĂNG KÍ TRỰC TUYẾN LỚP ĐIỀU HÒA, LỚP MÁY, LỚP GẦM OTO
Danh sách những bạn đã đăng kí trực tuyến

Những bạn có tên trong danh sách cả 3 lớp thi tự chọn lớp học. Đi học các bạn mang phiếu VÀO LỚP đến  đưa giáo viên để ghi danh vào lớp mình theo học. Sau 3 ngày Phòng đào tạo sẽ chốt danh sách học viên các lớp và đăng lên web để các bạn tiện theo dõi.

Mọi thắc mắc liên hệ: 024 22 400400 - 098 747 6688