ĐĂNG KÝ HỌC MÔN CHUNG & MÔN CHUYÊN NGÀNH TỪ 10/10 ĐẾN 16/10

Các em chú ý: Em đăng ký học môn nào thì Click vào tên môn đăng ký, sẽ có Link chuyển sang phần điền thông tin nhé.

1. Đăng ký học môn : Giáo dục thể chất (ONLINE 2)
LỊCH HỌC : Tối 5,6 (ngày 14,15/10/2021) (18h - 21h) (Điểm danh lúc 18h) - Thầy Đạt
2. Đăng ký học môn: Giáo dục quốc phòng (ONLINE 2) - LỊCH HỌC : Tối 2,3,4 (ngày 11,12,13/10/2021) (18h - 21h) (Điểm danh lúc 18h) - Thầy Lý
3. Đăng ký học môn: Lý thuyết SC máy may cơ bản LỊCH HỌC : Tối 2,4,6 (ngày 11,13,15/10/2021) (18h - 21h) (Điểm danh lúc 18h) - Thầy Hùng

4. Đăng ký học môn: Lý thuyết chế biến món Âu LỊCH HỌC : Sáng 4,6,7 (ngày 13,15,16/10/2021) (8h - 11h) (Điểm danh lúc 7h30) - Thầy Tùng

 

5. Đăng ký học môn: Thiết kế trang phục - Nghề May TT LỊCH HỌC : Chiều T4, Sáng T5, Sáng T7, Chiều T7 (Sáng 8h - 11h, Chiều 14h - 17h - Điểm danh trước giờ vào lớp 30 phút) - Cô Hương