CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRONG MÁY MAY PHẦN 3
CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRONG MÁY MAY PHẦN 3 JK1000A  (SHIRLEY II, III)

Lỗi

Nội dung

Cách giải quyết
1
Phần cứng bất thường

Tắt máy, 30s sau mới khởi động lại máy. Nếu máy vẫn không thế hoạt động bình thường, thì thay hộp điện
2
Phần mềm bất thường
3
Nguồn máy thiếu áp

Tắt máy, kiểm tra dòng điện vào có thấp hơn 190V không. Nếu có, xin vui lòng đợi dòng điện trở lại bình thường thì mới khởi động máy. Nếu sau khi dòng điện đã bình thường, mà máy vẫn không thể hoạt động, thì thay hộp điện.
4
Nguồn điện cao áp khi máy ngừng hoạt động

Tắt máy, kiểm tra dòng điện có cao hơn 245V không, Nếu có xin vui lòng đợi dòng điện trở lại bình thường thì mới khởi động máy. Nếu sau khi dòng điện đã bình thường, mà máy vẫn không thể hoạt động, thì thay hộp điện.
5
Nguồn điện cao áp khi máy đang hoạt động
6
Dòng điện cục hút không ổn định

Tắt máy, kiểm tra dây điện và cục hút có lỏng lẻo, hoặc bị hư hại …. Nếu có xin vui lòng thay thế cái mới. Nếu máy vẫn không thể hoạt động bình thường xin vui lòng liên hệ kỹ thuật
7
Mạch điện của dòng điện không ổn định

Tắt máy, 30s sau mới khởi động lại, quan sát xem máy có hoạt động bình thường không. Lặp lại nhiều lần, nếu bị nhiều lần xin vui lòng liên hệ kỹ thuật
8
Kẹt motor

Tắt máy, kiểm tra giác cắm có bị lỏng lẻo, hư hại, hoặc trong đầu máy có bị vướng những vật thể khác không, Nếu máy vẫn không hoạt động bình thường, thì đổi thay điện.
9
Điện trở trắng không ổn định

Tắt máy, kiểm tra giác cắm trong mạch điẹn có bị lỏng lẻo. Nếu máy vẫn không hoạt động bình thường, thì thay hộp điện
10
HMI không ổn định

Kiểm tra giác cắm của màn hình và hộp điện, rồi khởi động máy. Nếu máy vẫn không hoạt động bình thường, thì thay hộp điện
11
Tín hiệu dừng kim không ổn định

Kiểm tra giác cắm của đầu máy và hộp điện. Nếu máy vẫn không hoạt động bình thường, thì thay hộp điện
12
Góc độ motor 

Tắt mở máy 2-3 lần, nếu vẫn báo lỗi, thì thay hộp điện.
13
HALL motor

Tắt máy, kiểm tra giac cắm dây điện motor. Nếu máy vẫn không hoạt động bình thường, thì thay hộp điện
14
DSP lỗi EEPROM

Tắt mở máy 1 lần, nếu vẫn báo lỗi, thì thay hộp điện
15
Bảo vệ motor quá tốc độ

Tắt máy, 30s sau mới khởi động lại, quan sát xem máy có hoạt động bình thường không. Lặp lại nhiều lần, nếu bị nhiều lần thì thay hộp điện
16
Motor đảo chiều

Tắt máy, 30s sau mới khởi động lại, nếu máy vẫn không hoạt động bình thường thì thay hộp điện 
17
HMI51 lỗi EEPROM

Tắt máy, 30s sau mới khởi động lại, nếu máy vẫn không hoạt động bình thường thì thay hộp điện 
18
Motor quá tải

Tắt máy, 30s sau mới khởi động lại, nếu máy vẫn không hoạt động bình thường thì thay hộp điện