Bài thực hành quấn dây quạt bàn 16 rãnh của lớp sửa chữa điện dân dụng
Bài thực hành quấn dây quạt bàn 16 rãnh của lớp sửa chữa điện dân dụng
 
Kiến thức liên quan
+ Tính toán các số liệu
+ Vẽ sơ đồ trải bộ dây
Động cơ 1 pha: p=60 W;
Z = 16; 2p = 4, m=1
1. Tính số rãnh của 1 pha dưới 1 cực từ (q) :
     Số rãnh của cuộn khởi động bằng   số rãnh của cuộn LV: ZA  = Z/2 = 16/.2/  = 8(rãnh), Số rãnh của cuộn KĐ : ZB  = Z/2  = 8 ( rãnh).
           Từ công thức: q = Z/ 2p ®  qA = 16 / 4= 4 (rãnh).
qB = 16/ 4= 4 (rãnh).
2. Tính bước quấn dây: Y
           Từ công thức tính bước cực từ: T = Z/ 2p = 16/4 = 4. Quấn dây theo kiểu đồng khuôn
®   Y=T=4
3. Tính bước đấu dây: Zđ = T+1 = 4+1=5
      Từ đó ta có sơ đồ trải như  hình vẽ sau:
 

Cuộn khởi động vàcuộn số được đặt chung rãnh do vậy trong rãnh khởi động sẽ có 3 dây vào và 3 dây ra

Cách đấu dây như sau:
Cuối cuộn làm việc đấu với đầu cuộn số thư nhất ra số 1
Cuối cuộn số thứ nhất đấu với đầu cuộn số thứ 2 ra số 2
Cuối cuộn số thứ 2 đấu với đầu cuộn khởi động ra số 3
Cuối cuộn khởi động đấu với một đầu tụ, đầu tụ thứ 2 đấu với đầu cuộn làm việc ra nguồn
Đây nguồn thứ 2 đấu qua công tắc khi công tắc bật số nào thì quạt chạy số đó 
 

                        Thầy giáo hướng dẫn thực hành


                                          Học viên tự thực hành