THÔNG BÁO TRUNG TÂM
Toàn cảnh Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Toàn cảnh Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Toàn cảnh Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Định hướng chung cho phát triển đào tạo sơ cấp nghề ở Việt Nam

Định hướng chung cho phát triển đào tạo sơ cấp nghề ở Việt Nam

Sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta đang có những chuyển biến mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại với nhiều tác động như xu thế toàn cầu hóa, sự phát triển nhanh chóng của tiến bộ khoa học, công nghệ, chính sách mở rộng giao lưu với các nước trong mọi lĩnh vực sản xuất - kinh doanh. Sự phát triển kinh tế - xã hội đòi hỏi phải đáp ứng một lực lượng lao động mới có năng lực cao, cơ cấu ngành nghề đa dạng và quy mô phát triển phù hợp về ngành nghề, vùng miền theo yêu cầu mới của thị trường lao động trong và ngoài nước.

Kết quả đạt được của trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Kết quả đạt được của trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Hoạt động đào tạo của Trung tâm Dạy nghề Thanh Xuân trong những năm qua đã đạt được một số kết quả đáng tự hào

Định hướng nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Định hướng nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân. Mục tiêu phát triển Trung tâm, Ban Lãnh đạo đã nhấn mạnh: “Phát triển Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực theo hướng công nghệ hiện đại, tập trung tổ chức đào tạo nghề ở trình độ sơ cấp, bồi dưỡng nâng cao tay nghề; kết hợp đào tạo với sản xuất kinh doanh và dịch vụ khoa học kỹ thuật; nâng cao vị thế và uy tín trong hệ thống dạy nghề trên địa bàn quận và thành phố”.

Doanh Nghiệp nói gì về chất  đào tạo của Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Doanh Nghiệp nói gì về chất đào tạo của Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Chất lượng đào tạo thể hiện đầu ra của trung tâm bằng các số liệu như: tỷ lệ học sinh tốt nghiệp loại giỏi, khá; tỷ lệ học viên có việc làm; tuy nhiên thực tế cho thấy việc đánh giá kết quả tốt nghiệp của học sinh tại Trung tâm mới chỉ là việc đánh giá một chiều, tính thuyết phục chưa cao, do vậy việc khảo sát đánh giá chất lượng từ phía các doanh nghiệp sử dụng lao động là rất cần thiết.

Môi trường học tại Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Môi trường học tại Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Cơ sở vật chất (CSVC),thiết bị dạy học đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình đào tạo, đặc biệt là quá trình đào tạo tại các Trung tâm dạy nghề. Hoạt động dạy nghề gắn liền với thiết bị dạy học cho nên việc mua sắm, khai thác và sử dụng tốt các thiết bị dạy nghề sẽ mang lại hiệu quả tốt trong đào tạo. CSVC và thiết bị dạy học tốt, hiện đại thì hoạt động dạy học của GV mới mang lại hiệu quả cao

Phương pháp học nghề  tại Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Phương pháp học nghề tại Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Chương trình đào tạo của Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân được thiết kế, xây dựng theo các văn bản chỉ đạo củaBộ GD&ĐTvà Tổng cục dạy nghề thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Quản lý nội dung và chương trình dạy nghề cần quan tâm đến nội dung và tiến trình giảng dạy, cần huy động các thành viên trong bộ máy QL nhà trường, các phòng và đội ngũ GV, phân công theo dõi nắm tình hình thực hiện chương trình hàng tuần, tháng thông qua kiểmtra phiếu báo giảng, sổ đầu bài, dự giờ, thời khóa biểu...

Quy mô và chất lượng đào tạo tại Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Quy mô và chất lượng đào tạo tại Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Trung tâm Dạy nghề Thanh Xuân đào tạo 20 nghề, hiện có 9 nghề đang đào tạo với hàng ngàn lượt học viên tốt nghiệp; các nghề đào tạo truyền thống như: Công nghệ ô tô, Kỹ thuật chế biến món ăn; Vận hành và sửa chữa thiết bị điện lạnh, Lắp đặt thiết bị điện, May thời trang,

HỌC NGHỀ CÓ PHẢI LÀ LỢI THẾ?

HỌC NGHỀ CÓ PHẢI LÀ LỢI THẾ?

Quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng tạo nên những cơ hội thuận lợi nhưng cũng đầy thách thức trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, nguồn nhân lực là nền tảng và lợi thế quan trọng nhất để phát triển bền vững. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 của Việt Nam cũng đã khẳng định: "Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược".

Mục tiêu đào tạo của Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Mục tiêu đào tạo của Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Mục tiêu đào tạo có vai trò quan trọng đối với tất cả các cơ sở đào tạo, xây dựng và xác định đúng mục tiêu đào tạo sẽ có những tác động đến các yếu tố còn lại trong quá trình đào tạo như nội dung, phương pháp, phương tiện, kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo.... Mục tiêu đào tạo là những kiến thức, kỹ năng, thái độ mà người học phải đạt được với những chuẩn được quy định để sau khi học xong một khóa đào tạo có thể tìm được việc làm và hành nghề.