THÔNG BÁO LỊCH HỌC VĂN HÓA KHÓA 257C + 258AB+ LỊCH ÔN CHÍNH TRỊ CHO HỆ TRUNG CẤP
Các bạn học viên khóa 257C + 258AB chú ý lịch học VĂn HÓA để đi học cho đúng 
Những học viên trước khóa 257C chưa hoàn thành lớp VĂN HÓA thì xuống phòng đào tạo đăng kí trước ngày 10/04/2017