Thông báo lịch học tuần từ ngày 06/03 đến ngày 10/03/2017
Thông báo lịch học tuần từ ngày 06/03 đến ngày 10/03/2017
 
Các bạn học ngành điện tử, ô tô H2 (gầm máy ô tô). ô tô H3 (ô tô tổng hợp), điện dân dụng (ngành điện tổng hợp, điện kỹ thuật) đã có lớp chuyên ngành mới. 

Có lớp điện lạnh mới mở khóa 255 -261AB
 trên 243 Giải Phóng, nếu bạn nào muốn học chuyên ngành điện lạnh có thể lên Giải Phóng để học hoặc chờ lớp tại Xa La.

Các bạn theo dõi lịch học để đi học đúng giờ nhé. Chúc các bạn học tốt !

Lớp điện tử cơ bản 261B thứ 7 ngày 11/03/2017 thi tại phòng 310 thời gian 7h30'