THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 15/05/2023 ĐẾN NGÀY 21/05/2023
THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 15/05/2023 ĐẾN NGÀY 21/05/2023

Chú ý:
Lớp mới: Điện ô tô học sáng 23456 (7h-9h30) thầy Công - P102
Các bạn học sc ô tô hệ CĐ, H1, H2, H3 chưa học Điện ô tô vào lớp này. Chú ý khi đi mặc đồng phục đúng quy định và mang theo giấy vào lớp.

Mọi thắc mắc về lịch học các bạn liên hệ phòng đào tạo theo số 02422400400.