THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÍ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 4 /2017
CÁC HỌC VIÊN CHÚ Ý : Đến phòng Đào Tạo nộp biên lai để đăng kí dự thi tốt nghiệp Trung Cấp và Sơ Cấp hết ngày 10/04/2017.