Sửa pan bệnh mất nửa đèn trên iphone 6s plus
                               Sửa pan bệnh mất nửa đèn trên iphone 6s plus
-đối với pan bệnh mất nửa đèn trên các dòng iphone bản plus là do bản máy này có 2 mạch đèn làm việc độc lập này bị hỏng cách sử lý như sau:
-iphone 6splus có 2 ic đèn là U4050 và U4020 làm việc độc lập và được cấp áp chung bởi ic cấp áp U4000 nhưng khi pan bệnh mất nửa đèn màn hình chứng tỏ là ic cấp áp chung bình thường ta mới còn nửa đèn còn lại.để biết được máy của chúng ta chết ic hoặc lỗi mạch trên ic đèn nào ta làm như sau:
+tại chân connec J4200 chân 1,3,5 lần lượt đi qua cuộn dây Fl4292,FL4293,FL4291 đến ic U4050.chân 2,4,6 tại chân connec J4200 lần lượt đi qua cuộn dây Fl4213,Fl4212,Fl4211 đến ic U4020.tại 6 chân ở connec J4200 ta dùng cách đo nội trở mạch điện xem chân nào bị mất nội trở ta câu tắt linh kiện hoặc câu mạch in nếu bị đứt,với trường hợp ta đo nội trở cả 6 chân đèn đều có chứng tỏ mạch và linh kiện cuộn dây đi đến ic không bị đứt và đảo chiều que đo không bị chập thì là do chết ic giờ ta sẽ thay thế ic hoặc cuộn dây hoặc điot trong mạch đèn.
-khi có 2 mạch đèn riêng biệt ta sẽ không biết ic đèn nào là của bên nào thì ta làm như sau:
+trên 6 cuộn dây Fl từ J4200 đến ic ta cách ly 1 trong 6 cuộn dây nếu cuộn dây naofkhi cách ly mà làm mất nốt nửa đèn còn lại chứng tỏ mạch đèn và ic đèn của cuộn dây vừa cách ly vẫn tốt nối cuộn dây trả lại và ta thay thế ic còn lại và kiểm tra mạch điện của ic còn lại đó(gồm L,D,C,U)