SỬA MẠCH SẠC TRÊN IPHONE 6S PLUS

SỬA MẠCH SẠC TRÊN IPHONE 6S PLUS

-  Với trường hợp sạc không báo gì khi đã thay cáp sạc thì ta kiểm tra chân conrec J4600 trên main dùng đồng hồ vạn năng đo nội trở mạch điện trên chân 43 của điểm kết nối J4600 xem có nội trở mạch điện không. Nếu không có nội trở thì do đứt nguồn mạch in đến chân A5B5C5D5E5 của ic sạc U2300 ta cần nối lại là được.

+  Với trường hợp nội trở mạch điện còn mà sạc không báo gì ta thay ic sạc.

- Với trường hợp sạc vẫn có nhưng không lên phần trăm pin ta đo nội trở mạch điện chân báo dung lượng pin ở chân J2400 đi qua R 2400 đến ic sạc xem có đứt mạch in hay không, nếu đứt cần nối lại.

+ Với trường hợp không đứt mạch từ chân J2400 đến ic sạc thì ta thay ic sạc U 2300 và ic USB UN500.