MIỄN GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỌC VIÊN KHUYẾT TẬT , CON EM THƯƠNG BINH, GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
MIỄN GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỌC VIÊN KHUYẾT TẬT , CON EM THƯƠNG BINH, GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
 
I. Hồ sơ giấy tờ nhập học đối với học viên khuyết tật có liên quan bao gồm:
  • Sổ hộ khẩu phôtô công chứng.
  • Thẻ khuyết tật do hội đồng giám định y khoa xác định, kết luận về dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật đối với người khuyết tật
  • Căn cứ kết luận của hội đồng giám định y khoa về dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật , chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp sẽ cấp giấy xác nhận khuyết tật có dấu xác nhận của chính quyền địa phương.
 
II. Hồ sơ giấy tờ nhập học đối với học viên gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn
  • Sổ hộ khẩu phô tô công chứng.
  • Bản sao công chứng sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận hộ nghèo do UBND cấp xã, phường cấp.
  •  Giấy khai sinh công chứng
III. Hồ sơ nhập học đối với con em thương binh .
  •  Giấy khai sinh công chứng.
  •  Giấy xác nhận thuộc đối tượng con em thương binh do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc UBND xã, phường xác nhận.
  •   Bản sao công chứng giấy chứng nhận liệt sỹ, thẻ thương binh, bệnh binh…; 
IV. Chính sách ưu đãi :
 

Tùy thuộc vào tình trạng khuyết tật mà học viên được giảm từ 5% đến 10% học phí.