Điểm thi tốt nghiệp ngày 26/11 và 3/12/2016
Chúc mừng các bạn đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp với số điểm trên 5. Bạn nào dưới 5đ thì đăng ký thi lại nha!