DANH SÁCH LIÊN THÔNG KHÓA 1 - NGÀNH Ô TÔ, ĐIỆN LẠNH, KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LÊ QUÝ ĐÔN  
SỐ 1 - XA LA - HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI    
         
DANH SÁCH LIÊN THÔNG KHÓA 1
         
NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
1 YĐĐT-K12LT Ngô Đức Nam đt-đkt Hà Nam
2 YĐĐT-K12LT Đinh Văn Hoàn ĐT-ĐL Nam Định
3 YĐĐT-K12LT Võ Văn Đạt ĐKT-ĐT Nghệ An
NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ - MÃ NGÀNH: 6510216
4 YCNOTO1-K12LT Dương Hữu Quý oto Quảng Ninh
5 YCNOTO1-K12LT Dèn Minh Hiếu oto Hà Giang
6 YCNOTO1-K12LT Nguyễn Văn Đoàn oto Hà Nội
7 YCNOTO1-K12LT Đặng Văn Định oto Thanh Hóa
8 YCNOTO1-K12LT Trần Trung Đức oto Ninh Bình
9 YCNOTO1-K12LT Nguyễn Trọng Hùng oto Hà Nội
10 YCNOTO1-K12LT Đào Châu Ngọc OTO Quảng Ninh
11 YCNOTO1-K12LT Trương Đăng Quân oto  
12 YCNOTO1-K12LT Vũ Quốc Chính oto Hà Nam
13 YCNOTO1-K12LT Vũ Văn Đạt oto Hà Nội
14 YCNOTO1-K12LT Nguyễn Tuấn Anh oto Hà Nam
15 YCNOTO1-K12LT Nguyễn Mạnh Hà h4 Hà Nội
16 YCNOTO1-K12LT Nguyễn Thế Long oto Thanh Hóa
17 YCNOTO1-K12LT Trịnh Huy Hoàng oto Thái Bình
18 YCNOTO1-K12LT Vũ Tuấn Anh oto Hà Nam
19 Bỏ - YCNOTO1-K12LT Lã Xuân Phú oto Hà Nội
20 YCNOTO1-K12LT Nguyễn Văn Hồng oto Lạng Sơn
21 YCNOTO1-K12LT Phạm Quang Huy oto Nam Định
22 YCNOTO1-K12LT Phan Ngọc Minh oto Nam Định
23 YCNOTO1-K12LT Nguyễn Hoài Nam oto Hà Giang
NGÀNH CÔNG NGHỆ ĐIỆN LẠNH - NHIỆT LẠNH - MÃ NGÀNH: 6520255
24 YĐL01-K12LT Đới Thành Công ĐL  
25 YĐL01-K12LT Lê Thành Hiếu ĐL  
26 YĐL01-K12LT Nguyễn Thanh Sơn ĐT-ĐL Sơn La
27 YĐL01-K12LT Mai Văn Định ĐL Thanh Hóa
28 YĐL01-K12LT Nguyễn Thanh Tú ĐL  
29 YĐL01-K12LT Nguyễn Văn Hiếu đl Quảng Ninh
30 YĐL01-K12LT Ngô Xuân Hồng đl Hòa Bình
31 YĐL01-K12LT Lê Văn Anh đl Hưng Yên
32 YĐL01-K12LT Vũ Đình Trọng đl Hà Nội
33 YĐL01-K12LT Mai Văn Toản đl Thái Bình