Cơ hội việc làm
TUYỂN DỤNG THỢ  SỬA CHỮA XE MÁY

TUYỂN DỤNG THỢ SỬA CHỮA XE MÁY

TUYỂN DỤNG THỢ SỬA CHỮA XE MÁY

Tuyển Dụng Ngành Vi Tính - Công Ty TNHH BON 24/7

Tuyển Dụng Ngành Vi Tính - Công Ty TNHH BON 24/7

Tuyển Dụng Ngành Vi Tính - Công Ty TNHH BON 24/7

Tuyển Thợ SC Xe Máy tại Hà Nội

Tuyển Thợ SC Xe Máy tại Hà Nội

Tuyển Thợ SC Xe Máy tại Hà Nội

 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH SỬA CHỮA XE MÁY

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH SỬA CHỮA XE MÁY

Người liên hệ: Nguyễn Văn Tài Số điện thoại: 0912654288 Địa chỉ: Cầu Dậu, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH SỬA CHỮA XE MÁY

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH SỬA CHỮA XE MÁY

Người liên hệ: Trần Trọng Sản Số điện thoại: 0368950367/0346149496 Địa chỉ: 39 Phan Đình Giót, La Khê, Hà Đông

 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN KỸ THUẬT

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN KỸ THUẬT

Người liên hệ: Mr. Nhật – công ty CP công nghiệp IAIR Việt Nam Số điện thoại: 0983923135 Địa chỉ: Km 2 Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội (Trong trung tâm đăng kiểm, đối diện nghĩa trang Văn Điển)