Tin tức
Mối quan hệ giữa Doanh Nghiệp và trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Mối quan hệ giữa Doanh Nghiệp và trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân cũng tăng cường mối quan hệ với các doanh nghiệp sử dụng lao động với mục đích đào tạo được chất lượng nguồn lao động đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp mong muốn. Tạo cơ sở và môi trường học tập để người học thăm quan các doanh nghiệp, thực tập tại đây và có cơ hội xin việc làm sau khi tốt nghiệp.

Vai trò của đội ngũ GV đến chất lượng đào tạo tại trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Vai trò của đội ngũ GV đến chất lượng đào tạo tại trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Đội ngũ GV có vai trò quyết định chất lượng đào tạo của các Trung tâm, do vậy cần phát triển đội ngũ GV đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chất lượng tay nghề cao nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn thị trường lao động. Chất lượng đào tạo phụ thuộc vào nhiều nhân tố như chương trình đào tạo, mục tiêu đào tạo, chất lượng đầu vào của học viên, giáo viên...Trong các nhân tố ảnh hưởng phải nhắc đến nhiều đó chính là nhân tố đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy. Về số lượng giáo viên; tuổi đời và thâm niên; trình độ chuyên môn; năng lực sư phạm; về phương pháp giảng dạy; công tác nghiên cứu khoa học,...

Toàn cảnh Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Toàn cảnh Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Toàn cảnh Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Chuyên đề thực tập : TÌM HIỂU VỀ ĐIỆN BẾP TỪ

Chuyên đề thực tập : TÌM HIỂU VỀ ĐIỆN BẾP TỪ

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Chuyên ngành : ĐIỆN KỸ THUẬT Chuyên đề thực tập : TÌM HIỂU VỀ ĐIỆN BẾP TỪ

Chuyên đề thực tập: TÌM HIỂU VỀ MÁY TĂNG ÂM AMPLI

Chuyên đề thực tập: TÌM HIỂU VỀ MÁY TĂNG ÂM AMPLI

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Chuyên ngành : ĐIỆN TỬ Chuyên đề thực tập: TÌM HIỂU VỀ MÁY TĂNG ÂM AMPLI

Chuyên đề thực tập: QUẤN ĐỘNG CƠ BA PHA

Chuyên đề thực tập: QUẤN ĐỘNG CƠ BA PHA

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Điện Dân Dụng Chuyên đề thực tập: QUẤN ĐỘNG CƠ BA PHA

Định hướng chung cho phát triển đào tạo sơ cấp nghề ở Việt Nam

Định hướng chung cho phát triển đào tạo sơ cấp nghề ở Việt Nam

Sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta đang có những chuyển biến mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại với nhiều tác động như xu thế toàn cầu hóa, sự phát triển nhanh chóng của tiến bộ khoa học, công nghệ, chính sách mở rộng giao lưu với các nước trong mọi lĩnh vực sản xuất - kinh doanh. Sự phát triển kinh tế - xã hội đòi hỏi phải đáp ứng một lực lượng lao động mới có năng lực cao, cơ cấu ngành nghề đa dạng và quy mô phát triển phù hợp về ngành nghề, vùng miền theo yêu cầu mới của thị trường lao động trong và ngoài nước.

Kết quả đạt được của trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Kết quả đạt được của trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Hoạt động đào tạo của Trung tâm Dạy nghề Thanh Xuân trong những năm qua đã đạt được một số kết quả đáng tự hào

Định hướng nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Định hướng nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân. Mục tiêu phát triển Trung tâm, Ban Lãnh đạo đã nhấn mạnh: “Phát triển Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực theo hướng công nghệ hiện đại, tập trung tổ chức đào tạo nghề ở trình độ sơ cấp, bồi dưỡng nâng cao tay nghề; kết hợp đào tạo với sản xuất kinh doanh và dịch vụ khoa học kỹ thuật; nâng cao vị thế và uy tín trong hệ thống dạy nghề trên địa bàn quận và thành phố”.

Doanh Nghiệp nói gì về chất  đào tạo của Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Doanh Nghiệp nói gì về chất đào tạo của Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Chất lượng đào tạo thể hiện đầu ra của trung tâm bằng các số liệu như: tỷ lệ học sinh tốt nghiệp loại giỏi, khá; tỷ lệ học viên có việc làm; tuy nhiên thực tế cho thấy việc đánh giá kết quả tốt nghiệp của học sinh tại Trung tâm mới chỉ là việc đánh giá một chiều, tính thuyết phục chưa cao, do vậy việc khảo sát đánh giá chất lượng từ phía các doanh nghiệp sử dụng lao động là rất cần thiết.