Thực Hành Duy Tu, Bảo Dưỡng Máy Lạnh Dân Dụng
THỰC HÀNH DUY TU, BẢO DƯỠNG MÁY LẠNH DÂN DỤNG

1. Mục đích:
              - Hình thành kỹ năng duy tu, bảo dưỡng máy lạnh dân dụng.
              - Rèn luyện tính cẩn thận khi duy tu, bảo dưỡng thiết bị.
2. Yêu cầu:
              - Duy tu, bảo dưỡng đúng quy trình.
              - An toàn trong lao động và sử dụng thiết bị.
 
CHUẨN BỊ
1.Thiết bị:
              - Tủ lạnh .
              - Máy điều hoà.
              - Máy hút ẩm.
2.Dụng cụ:
              - Đồng hồ vạn năng.
              - Ampe kìm
              - Kìm, tuốc nơ vít.
3. Vật tư:
              - Nước sạch.
              - Giẻ lau.
              - Dầu bôi trơn.
              - Xà phòng.
TRÌNH TỰ DUY TU, BẢO DƯỠNG
 MÁY LẠNH DÂN DỤNG
TT NỘI DUNG THAO TÁC THIẾT BỊ DỤNG CỤ YÊU CẦU KỸ THUẬT CHÚ Ý
01 Chuẩn bị - Vận hành thử máy.
 
- Cắt điện nguồn.
 
- Đưa máy ra khỏi vị trí lắp đặt.
- Ampe kìm
 
- Kìm
 
- Tuốc nơ vít
 
 
- Đạt các thông số kỹ thuật.
- An toàn khi bảo dưỡng.
- Thuận tiện cho việc bảo dưỡng.
 
02 Duy tu, bảo dưỡng - Vệ sinh môi trường trao đổi nhiệt xung quanh.
- Vệ sinh phần vỏ.
 
- Vệ sinh dàn bay hơi.
- Vệ sinh, thông rửa dàn ngưng tụ.
- Vệ sinh, tra dầu bạc quạt gió.
- Vệ sinh máy nén.
- Bảo dưỡng rơ le KĐ-BV.
 
 
 
- Bảo dưỡng Thermostat.
- Giẻ lau ẩm.
 
- Xà phòng.
 
- nt-
- nt-
 
- Dầu bôi trơn.
 
- Giẻ lau ẩm.
- Tuốc nơ vít.
-  Kìm.
- Đồng hồ vạn năng.
- nt-
- Sạch, thoáng.
 
- Không gây hư hỏng, sạch.
- Sạch, thoáng.
- nt-
 
- Êm, trơn.
 
- Sạch sẽ.
- Tiếp điểm sạch, rơ le làm việc tốt.
 
-nt-
 
03 Kết thúc - Đưa máy vào vị trí lắp đặt.
 
- Vận hành.
- Tuốc nơ vít.
 
 
Ampe kìm.
 
- Đúng vị trí cũ.
 
 
- Máy chạy bình thường.