Thông báo lịch học tuần 4 từ 25/12/2017 đến 29/12/2017 - Dạy Nghề Thanh Xuân
Thông báo lịch học tuần 4 từ 25/12/2017 đến 29/12/2017 
 
Tuần này có các lớp chuyên ngành mới sau: ĐIỆN LẠNH, ĐIỆN NƯỚC

CÁC BẠN NGÀNH ĐIỆN NƯỚC CHÚ Ý: DO CÓ MỘT VÀI THAY ĐỔI, LỚP ĐIỆN NƯỚC MỚI SẼ BẮT ĐẦU HỌC TỪ 8/1/2018. CÁC BẠN CHÚ Ý LỊCH ĐỂ SẮP XẾP THỜI GIAN ĐI HỌC NHÉ!

Chúc các bạn tuàn mới học tập vui vẻ...